Host             Co-host
 
             
 
Sponsors

      
           
 
               
               
       
                   

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHỦ ĐỀ quản lý, nghiên cứu xã hội, cộng đồng, kinh tế y tế và pháp luật về HIV/AIDS

 

1 Đánh giá kiến thức về HIV/AIDS của cộng tác viên tuyến xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương năm 2012 Nguyễn Thị Thúy Minh
 Nguyễn Ngọc Thủy
Trần Trung Thuận
2 Đánh giá ảnh hưởng kiến thức, thái độ về HIV/AIDS của thành viên Ban chỉ đạo đến sự tham gia phòng chống HIV/AIDS của các phường trọng điểm của Quảng Trị năm 2011 Nguyễn Thị Thanh Tịnh
Nguyễn Ngọc Hiếu
Đào Thị Minh Hồng
3 Đánh giá kết quả kế hoạch hỗ trợ công tác chăm sóc điều trị của Ủy ban phòng chống AIDS TP HCM với 2 trung tâm phòng chống AIDS tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang từ 2010 - 2011. Văn Hùng
 Dương Minh Hải
4 Nghiên cứu tình hình hòa nhập cộng đồng của người nhiễm HIV/AIDS đang được quản lý tại địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2011  Nguyễn Văn Hanh
 Võ Văn Thắng
5 Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phòng, chống HIV/AIDS trong nhóm nghiện chích ma túy tịa 2 huyện/thành phố tỉnh Quảng Nam năm 2011. Trần Văn Kiệm
 Đặng Văn Hải
Chế Thị Việt Hoa
Trần Văn Vũ
Cao Minh Thông
Nguyễn Thị Thanh Hàng và cs
6 Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong thực hiện thành công sáng kiến giảm hại tại 3 tỉnh Hoà Bình, Tuyên Quang và Bắc Kạn Trần Quỳnh Anh
Đỗ Mai Hoa
7 Thị trường lao động, việc làm và cơ hội tiếp cận bình đẳng cho người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Chử Thị Lân, Nguyễn Hoàng Phương
8 Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống HIV/AIDS của người dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ năm 2012 Nguyễn Trọng Nhân
Đinh Công Thức
9 Áp dụng các công cụ Quản lý dự án (Project Management) để nhân rộng mô hình “Phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2012  
10 Đánh giá kết quả thử nghiệm giảng dạy bằng Elearning tại trường Đại học Y Hải Phòng. Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Thị Bích Thuỷ, Phạm Văn Mạnh
11 ECONOMIC SITUATION OF HIV AFFECTED AND INFECTED CHILDREN
AND FAMILIES IN MYANMAR
Myo-Myo-Mon
12 CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THÁI ĐỘ TÍCH CỰC VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS Ở ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHU VỰC PHÍA NAM Nguyễn Vũ Thượng1,
Dương Minh Tin1,
Trần Nguyên Đức2,
Trần Thọ Anh3,
Vũ Đình Tuyển4,
Phan Thị Thu Hương5,
Phan Trọng Lân1,
Trần Phúc Hậu1
13 BẤT BÌNH ĐẲNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HIV
 TRONG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
Phan Hồng Giang
14 ĐẶC ĐIỂM CỦA THAI PHỤ THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP VỀ DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON TẠI Tp.HỒ CHÍ MINH NĂM 2010-2012 Phan Thanh Xuân1,  Trương Việt Dũng2,  Đỗ Văn Dũng1, Phanh Thanh Tra Mi1
15 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON Ở PHỤ NỮ MANG THAI
 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2010-2012
Phan Thanh Xuân1, Trương Việt Dũng2,                       Đỗ Văn Dũng1, Phanh Thanh Tra Mi1
16 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CHẤT KÍCH THÍCH DẠNG AMPHETAMINE TRONG NHÓM PHỤ NỮ MẠI DÂM TẠI HÀ NỘI Nguyễn Thị Phương1, Hồ Thị Hiền2
17 TÌNH DỤC AN TOÀN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐÁ TRONG NHÓM PHỤ NỮ MẠI DÂM ĐƯỜNG PHỐ TẠI HÀ NỘI Phạm Vân Anh, Hồ Thị Hiền
18 ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRÊN NGƯỜI DÂN 15-49 TUỔI Ở TỈNH LONG AN NĂM 2012  Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thanh Trang
19 Determination of Factors associated with HIV Testing among Men who have Sex with Men in Ho Chi Minh City, Vietnam Nguyen Huu Minh (1)
Donn Colby (2)
20 NGHIÊN CỨU VỀ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KỲ THỊ VỚI NCH Ở VIỆT NAM
 
Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+)

Tin tức liên quan

Tổng hợp các đề tài nghiên cứu chủ đề Khoa học cơ bản và dịch tễ học về HIV/AIDS

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHỦ ĐỀ can thiệp và dự phòng HIV/AIDS

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHỦ ĐỀ chăm sóc, điều trị nhiễm trùng cơ hội và AIDS

tổng hợp các bài tóm lược báo cáo (abstract) nghien cứu khoa học gửi tham dự

Danh sách các chủ tọa và đồng chủ tọa tại các phiên họp
 

  Nộp báo cáo khoa học

   30/08/2013

 

  Đăng ký đại biểu tham dự

  15/11/2013

 

  Đăng ký hội thảo vệ tinh

  31/10/2013

 

  Đăng ký gian hàng triển lãm

   31/10/2013
 
Liên hệ:

hnkh.aids.2013@gmail.com

Tin tức mới

03-June-2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ V

Nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học
Home
Tin Tức